Žalúzie SL27-29-32MB

Žalúzie SL27-29-32MB sú sieťou napájaný motorizovaný systém s funkciou zdvíhania a naklápania lamiel.

Žalúzie sa zdvíhajú a spúšťajú prostredníctvom zariadenia, ktoré sa skladá z bezkartáčového motora a miniatúrnej riadiacej jednotky, ktorá pomocou enkodéru umožňuje simultánnu a synchronizovanú činnosť žalúzií a presné naklápanie lamiel. Motor a celý elektronický systém riadenia sú umiestnené vo vnútri horného profilu, na špeciálne navrhnutom posune, ktorý znižuje vibrácie a zabezpečuje veľmi tichý chod celého systému. 

Na sklo ani na rám okna nie sú aplikované žiadne ďalšie ovládacie zariadenia. Motor je aktivovaný pomocou nástenného žalúziového spínača alebo voliteľne, pomocou diaľkového ovládača. Estetický vzľad a vysoké technické výkona robia žalúzie SL20-22MB obzvlášť vhodné pre prestížne priestory.

Systém je možné namontovať rýchlo a ľahko. Výhodou izolačných vlastností dvojskla alebo trojskla je hlavne ochrana pred nečistotami a vplyvmi počasia.

Žalúzie SL27-29-32MB sú štandardne dodávané s teplým "Warm-Edge" rámikom.

Typ ovládania: interným bezkartáčovým motorom umiestneným do nosného profilu žalúzie

Funkcia: vyťahovanie, sťahovanie a naklápanie lamiel

Rámiky: 27, 29 a 32 mm (SL27MB, SL29MB a SL32MB)

Použitie: univerzálne použitie v rámci maximálnych rozmerov, rodinné domy, kancelárie, nemocnice, školy

žalúzie SL27-29-32 MB

Farebné prevedenie

Technická špecifikácia

Žalúzie SL27MB a SL32MB

Možné rozmery
Min. šírka = 320 mmMax. šírka =3000 mm
Min. výška = 300 mmMax. výška =3000 mm
Prevedenie
Maximálna možná výška v závislosti od šírky:
Žalúzie s funkciou naklápania
Šírka od 320 mm do 389 mmMax. výška = 3000 mm*
Žalúzie s funkciou zdvíhania a sťahovania
Šírka od 390 mm do 419 mmMax. výška = 1000 mm*
Šírka od 420 mm do 449 mmMax. výška = 1600 mm*
Šírka od 450 mm do 599 mmMax. výška = 2100 mm*
Šírka od 600 mm do 3000 mmMax. výška = 3000 mm**

*Do výšky 3000 mm sú žalúzie dodávané iba s funkciou naklápania a uzamknutou spodnou lištou 

**Maximálna plocha pre vyťahovanie a sťahovanie žalúzií je od 5,26 m2 do 9 m2.

Žalúzie SL29MB

Možné rozmery
Min. šírka = 340 mmMax. šírka =3000 mm
Min. výška = 300 mmMax. výška =3000 mm
Prevedenie
Maximálna možná výška v závislosti od šírky:
Žalúzie s funkciou naklápania
Šírka od 340 mm do 399 mmMax. výška = 3000 mm
Žalúzie s funkciou zdvíhania a sťahovania
Šírka od 400 mm do 430 mmMax. výška = 1090 mm*
Šírka od 431 mm do 460 mmMax. výška = 1620 mm*
Šírka od 461 mm do 490 mmMax. výška = 2150 mm*
Šírka od 491 mm do 520 mmMax. výška = 2680 mm*
Šírka od 521 mm do 3000 mmMax. výška = 3000 mm**

*Do výšky 3000 mm sú žalúzie dodávané iba s funkciou naklápania a uzamknutou spodnou lištou 

**Maximálna plocha pre vyťahovanie a sťahovanie žalúzií je od 5,26 m2 do 9 m2.

Technické nákresy

Dimensions SL27MB

Dimensions SL32MB

Dimensions SL29MB