Integrovaná tieniaca technika Vitriso® na CONECO 2018

VAK® vystavoval integrované žalúzie, plisé a rolety na najväčšom stavebnom veľtrhu v SR. 
Navštíviť ste nás mohli od 11. do 14. apríla v hale B0, v stánku 204/A na výstavisku Incheba v Bratislave.